Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 24 sierpnia 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/VIII/5, przyjął w poczet członków Izby firmę:

SILESIA PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno

Serdecznie witamy w KIKE!