Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą nr ZA2021/XII/2, przyjął w poczet członków Izby firmę:

Spółdzielnia Telekomunikacyjna “Wist” W Łące, Łąka 175, 36-004 Łąka

Serdecznie witamy w KIKE!