W dniu dzisiejszym (tj.19 marca 2020) organizacje zrzeszające operatorów telekomunikacyjnych w składzie:

  • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
  • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM
  • Stowarzyszenie e-Południe

wystosowały odezwę do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z prośbą o zaniechanie wyciągania negatywnych konsekwencji wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku naruszenia przez nich tegorocznych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Prośba wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej i występujących trudności, zwłaszcza u małych i średnich przedsiębiorców, związanych z dotrzymaniem przewidzianych prawem terminów, w związku z występującymi brakami kadrowymi i wprowadzaniem systemów pracy zdalnej.

Z treścią odezwy możecie się Państwo zapoznać tutaj.


Dodatkowo, również w dniu dzisiejszym,

  • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
  • Stowarzyszenie e-Południe

wystosowały odezwę skierowaną do Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z apelem o o zwrócenie się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na to, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni bez negatywnych dla siebie konsekwencji, mogli wykonać obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, o których stanowią przepisy UstPT i UstWRUiST, w terminie późniejszym niż do dnia 31 marca 2020 r., tj. co najmniej na miesiąc po dniu ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Treść tego pisma załączamy tutaj.

Bardzo liczymy na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez wspomniane wyżej instytucje.

Życząc Państwo pozostawania w zdrowiu,
Zarząd KIKE