Informujemy, że dnia 20 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi, odbędzie się XVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesyłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby reprezentanta obecnego na Walnym:  kliknij link

Wzór pełnomocnictwa dla kancelarii reprezentującej stanowisko zarządu Izby lub działającej wg dyspozycji mocodawcy: kliknij link

Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.
Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data NWZC: 20 listopada 2019 r.
Godzina: 16:00
Miejsce: Hotel DoubleTree by Hilton, Łąkowa 29, 90-554 Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w NWZC oraz do poprzedzającej Walne Zgromadzenie XXV Konferencji KIKE & Zjazdu MiŚOT.

Zarząd KIKE