Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

 VOICE NET S.A.
 ul. Migdałowa 86
 35-232 Rzeszów
  

rekomendowana przez EURONET Norbert Saniewski Sp. j. i AP-MEDIA Sp. z o.o.