Na początku marca miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Koordynującego Instrumenty Finansowe POPC. Celem zespołu jest wypracowanie zasad i koordynacja realizacji projektu obejmującego łącznie1,176 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na inwestycje szerokopasmowe (NGA) realizowane przez MŚP.

 

Informacje dotyczące Instrumentów Finansowych POPC będą jednym z głównych motywów 20. Konferencji KIKE na którą już teraz serdecznie zapraszamy! SZCZEGÓŁY

REJESTRACJA