W dniu 29 listopada 2018 r. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji uprawnień abonenckich w zakresie zmiany przydzielonego numeru, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług oraz wyboru dostawcy usług telefonicznych.

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentem opisującym zmiany.