W odpowiedzi na pojawiające się zapytania informujemy, że uzyskaliśmy z CPPC (za pośrednictwem BGK) potwierdzenie, iż w ramach pożyczki szerokopasmowej Alior Banku i TISE możliwe jest kwalifikowanie kosztów przejęcia klientów sieci radiowych („gniazdek”) wraz z modernizacją sieci do standardu NGA, czyli przynajmniej 30 MBs. Innymi słowy, finansowanie takich kosztów (tj. akwizycji) jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia w budżecie projektu kosztów dalszych prac celem spełnienia warunku brzegowego PO PC, czyli zapewniania dostępu do sieci NGA dla abonentów końcowych.