W dniu 5 września przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz odbyli kolejne spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tak jak zapowiadano wcześniej, przedmiotem rozmów była promocja współpracy pomiędzy BGK a bankami spółdzielczymi oraz funduszami pożyczkowymi w celu zwiększenia dostępności kredytowania rozwoju ISP.

W sierpniu b.r. BGK wziął udział w pierwszym regionalnym spotkaniu match-makingowym pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a bankami spółdzielczymi. Celem spotkania było przybliżenie przedstawicielom sektora finansowego specyfiki MIŚOTów i zachęcenie ich do udziału w instrumencie pożyczkowym POPC. Na jesień planowane są kolejne spotkania tego typu. Ustalono, iż w następnych spotkaniach wezmą również udział przedstawiciele KIKE.

Planujemy też aktywny udział BGK i wybranych banków spółdzielczych w listopadowej Konferencji KIKE, a także wskazano na zasadność takiego udziału w innych spotkaniach branżowych, takich jak Konferencja Mediakom lub MISOT Meeting.
Zachęcamy lokalnych operatorów do nawiązywania kontaktu z bankami spółdzielczymi, działającymi na ich terenie. W przypadku zainteresowania współpracą bankowcy proszeni są o kontakt z Biurem Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich BGK. Szczegółowe informacje dostępne będą w biurze KIKE, GRAP lub Zarządzie.

Ponadto, w IV kwartale b.r. planowane jest uruchomienie nowego instrumentu dla MSP – pożyczek z gwarancją BGK. Pożyczki udzielane będą na zasadach komercyjnych, jednak 60% ich wartości poręczane będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co powinno znacznie ułatwić operatorom spełnienie wymagań banków w zakresie zdolności kredytowej i zabezpieczenia realizacji umowy.