Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 27 czerwca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/VI/2 przyjął w poczet członków Izby: LUPRO KRZYSZTOF LUTCZYN, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów.
Serdecznie witamy w KIKE!