Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 7 lipca 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/VII/2, przyjął w poczet członków Izby firmę:

  1. QUICK-NET MARIUSZ MISKA, ul. Ulesie 8, 32-095 Iwanowice

Serdecznie witamy w KIKE!