W związku z opublikowaniem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z dnia 22 marca 2018 r., w dniu 7 czerwca 2018 r. UKE wydało komunikat dotyczący stosowania części nowych przepisów. Nakładanie kary pieniężnej za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych do Prezesa UKE oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies, nie będzie już obligatoryjne a jedynie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. W komunikacie UKE wskazało, że dzięki temu Prezes UKE nie będzie zatem zobligowany do nakładania kar w sytuacji błahych naruszeń, często dotyczących małych przedsiębiorców i niebędących wynikiem złej woli lecz np. trudności organizacyjnych. Dotyczy to również drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, jak jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Całość komunikatu UKE w sprawie nowych zasad nakładania kar znajdziecie Państwo pod linkiem: httpss://www.uke.gov.pl/akt/zmiana-w-sposobie-nakladania-kar,80.html