Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej RODO, itB legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych sp. p. przygotowała dla Państwa:

1) modyfikację wzorów modelowych: umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
oraz załącznika do umowy w postaci oświadczeń i wniosków abonentów;
2) nowy załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922. Z uwagi
na skomplikowaną i obszerną materię nowej regulacji w zakresie treści i interpretacji nowych
przepisów odsyłamy Państwa do Opracowania dot. wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie
telekomunikacyjnym, przygotowanego przez itB Legal Bazański, Grabiec Kancelarię Radców
Prawnych sp. p. z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-
Południe oraz Inet-Group, a udostępnianego przez KIKE.

Aby otrzymać uaktualnione wzorce proszę o kontakt z biurem Izby: biuro@kike.pl.