Informujemy, że w efekcie prowadzonych konsultacji i uwag ze strony środowiska, Alior Bank udostępnił wykaz placówek, które zajmują się wdrażaniem pożyczek szerokopasmowych, wraz z numerami telefonu do doradców ds. klienta biznesowego. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:
httpss://www.aliorbank.pl/dam/jcr:8ff4a46c-5146-4fd7-8092-973a4d2ed372/oddzialy-oferujace-pozyczke-szerokopasmowa.pdf 
Równocześnie przypominamy adres strony Alior Banku, dedykowanej produktowi dla ISP:
httpss://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa.html
Pod w/w linkiem publikowane będą dalsze dokumenty i wytyczne dla wnioskodawców. KIKE jest obecnie w trakcie konsultowania nowych wariantów załączników do wniosków kredytowych, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować pożyczki szerokopasmowe do potrzeb operatorów.