27 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja związana z Memorandum dot. przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, w którym uczestniczyła KIKE, obok m. in. Fundacji “Niezłomni”, UKE, MSW, Komendy Głównej Policji, oraz SIPAM. Debatę podsumowującą poprowadził Piotr Marciniak.

IMG_7558

Debatę podsumowująca memorandum poprowadził Piotr Marciniak (wiceprezes KIKE).

Jak wynika z przedstawionych danych działania związane z memorandum przynoszą wymierne korzyści. Duży spadek incydentów kradzieży i dewastacji odnotowano porównując rok 2013 i 2014. W samej telekomunikacji średnio o 48% (dane UKE). Najlepiej w statystykach wypadło zachodniopomorskie ze spadkiem 68% (dla porównania: śląskie o 38% i mazowieckie o 21%). Najgorzej w zestawieniu wypadają województwa Polski wschodniej. Średni spadek incydentów z połączonych statystyk branży telekomunikacyjnej, kolejowej i energetycznej wynosi 13%.

logoW trakcie konferencji przedstawiono wdrażany obecnie system teleinformatyczny, którego zadaniem będzie rejestrowanie incydentów, czego celem jest poprawa współpracy między wymiarem sprawiedliwości i sektorami dotkniętymi dewastacją i kradzieżami. Z początkiem roku aplikacja wystartuje na serwerach KIKE, jednocześnie rozpoczną się szkolenia użytkowników. Niejednokrotnie zwracano uwagę, że bez dobrej wymiany informacji trudno jest właściwie reagować, dlatego zarówno Fundacja “Niezłomni” jak i służby Policji gorąco zachęcają do zgłaszania wszystkich zaistniałych incydentów.

Na konferencji gościliśmy delegację z Niemiec (SIPAM). Jak pokazuje wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami, problemem dewastacji i kradzieży infrastruktury dotkniętych jest wiele rejonów świata a rozmiary i skala zdarzeń uświadamiają, że zjawisko rozwija się od poziomów lokalnych do międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Przedstawiciele SIPAM zaprezentowali własne sposoby przeciwdziałania, w tym znaczenie przewodów specjalną niewidoczną substancją (świecącą po użyciu odpowiednich lamp i utrzymującą się na skórze do 6 tygodni), co w wielu przypadkach ułatwia identyfikację sprawców zajścia.

W podsumowaniu konferencji naciskano na fakt, że dewastacja i kradzieże infrastruktury prowadzą nie tylko do wymiernych biznesowych strat, ale przede wszystkim stanowią często zagrożenie zdrowia i życia, dlatego kampanie prowadzone przez Fundację “Niezłomni” będą nawiązywać głównie do tych wartości, co lepiej przekłada się na poszerzanie świadomości społecznej i skuteczność akcji.

Konferencję mogliśmy śledzić na żywo dzięki przekazowi on-line zorganizowanemu przez KIKE.

*****

IMG_7519

KIKE uczestniczyła w konferencji obok m. in. Fundacji Niezłomni, UKE, MSW, Komendy Głównej Policji, oraz SIPAM (delegacja z Niemiec).

IMG_7569

KIKE reprezentowali Piotr Marciniak (wiceprezes KIKE) i Józef Chwast (Przewodniczący KR KIKE).