14 czerwca w biurze KIKE odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji Niezłomni, której celem jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwoście (więcej dowiecie się w KIKE#News). 
Izba jest otwarta na wspieranie wszelkich inicjatyw w otoczeniu operatorów telekomunikacyjnych. Przy ul. Lindleya 16 w Warszawie istnieje możliwość założenia wirtualnego biura. Do dyspozycji jest również sala konferencyjna na ok. 10 osób. Zapraszamy do korzystania z naszego zaplecza wszystkich zainteresowanych.