Trwają zapisy na szkolenie Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółek – odzyskiwanie wierzytelności i obrona przeciw niezasadnym roszczeniom.

Przyjdź i znajdź odpowiedzi na pytania:
1) Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?
2) Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby pozwać jej członka zarządu?
3) Czy za zobowiązania spółki odpowiadają likwidatorzy?
4) Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
5) Jakie istnieją domniemania odpowiedzialności członka zarządu?
6) Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
7) Czy na wierzyciel musi udowodnić, że pozwany jest członkiem zarządu?
8) czego powód nie musi udowadniać na sali rozpraw?

ZAPISZ SIĘ!