Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Citynet Sp. z o.o. z Łodzi, rekomendowana przez: Tpnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak oraz Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “TV-SAT 364”