W związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) przedsłała w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi oraz z zaniepokojeniem patrzy na zaproponowane w konsultowanym projekcie procedury oparte na BIP MF oraz związane z nimi kolejne koszty nakładane na przedsiębiorców, a także niezwykle wysokie sankcje za niedotrzymanie zaledwie 2-dniowych terminów na aktywację i deaktywację blokad.

W naszej ocenie zaproponowane rozwiązanie jest tyleż nieefektywne (publikacje w BIP), niedopracowane (w zakresie założeń) i kosztowne (regułą ostatnich miesięcy jest zamiar obciążenia pełnymi kosztami projektowanych rozwiązań przedsiębiorców), co będzie kompletnie nieskuteczny technicznie. Projektanci zapisów niestety nie podają technicznych założeń szczegółowych, na których miałaby się opierać blokada serwisów hazardowych. Pomijają również małą skuteczność tego typu starań oraz wpływ ew. blokad na inne serwisy i usługi sieciowe, które blokadą nie będą formalnie objęte, a które serwowane będa np. z tych samych serwerów np. Google Cache. Zagadnienie jest technicznie szerokie i jego omówienie wykracza poza ramy niniejszego stanowiska. KIKE gotowa jest jednak do podjęcia szczegółowych konsultacji dyskutowanego projektu.

20160531_Uwagi do ust o grach hazardowych.pdf