Publikujemy kolejne stanowisko Izby w sprawie zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Spora część uwag Izby do pierwotnego projektu ustawy zmieniającej, zgłoszonych w stanowisku przygotowanym w ramach konsultacji publicznych została uwzględniona. Zainteresowanych zakresem uwzględnionych postulatów odsyłamy na stronę www Rządowego Centrum Legislacji.

Na obecnym etapie, projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów, a kolejne uwagi Izby mogą zostać uwzględnione w trakcie prac nad ustawą w komisji sejmowej.

Znowelizowane przepisy, w przeważającej części, wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

2016_03_03_stanowisko_KIKE_do_projektu_nowelizacji_ustawy_szerokopasmowej