Szanowni Państwo

W związku z informacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącymi uruchomienia od 2 października 2015 r. w systemie Platformy Lokalizacyjno – Informacyjnej z Centralną Bazą Danych nowej funkcjonalności umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych, KIKE planuje w połowie października 2015 r. zorganizowanie warsztatów z udziałem przedstawicieli Departamentu Techniki UKE.

Z uwagi na fakt, że nowe rozwiązania mają zostać uruchomione już od 2 października br., Izba chciałaby się zorientować czy istnieje z Państwa strony zainteresowanie takimi warsztatami.

Warsztaty zostaną zorganizowane w przypadku gdy minimalna frekwencja wyniesie 50 osób.

Do tej pory zarejestrowało się 38 osób.

Podczas warsztatów planowane jest wystąpienie przedstawicieli UKE, którzy omówią szerzej nowe rozwiązania PLI CBD oraz będzie możliwość przedyskutowania zastosowanych mechanizmów. Ponadto, planujemy obecność przedsiębiorców oferujących rozwiązania w zakresie PLI CBD.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w połowie października br., natomiast o szczegółach poinformujemy Państwa po zakończeniu rejestracji.

UWAGA – tylko 110 miejsc, więc o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zapraszamy do REJESTRACJI!https://tnij.org/q1r5frx

Rejestracja trwa do dnia 30 września 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami organizowanymi przez KIKE, informujemy, że pierwszeństwo w tym spotkaniu mają członkowie Izby. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:

– do dnia 24 września 2015 r. – rejestrują się tylko członkowie KIKE

– od dnia 25 do 30 września 2015 r. – rejestrować mogą się wszyscy zainteresowani.

KIKE informuje, że dla członków Izby warsztaty są bezpłatne, natomiast wszyscy pozostali proszeni są o dokonanie opłaty za udział w warsztatach w wysokości 100 zł + VAT, po otrzymaniu faktury VAT na konto w banku BZWBK:

70 1090 1870 0000 0001 1587 5345

Kike Events Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 951-233-67-88
W tytule wpłaty wpisać: „Warsztaty PLI CBD”

Otrzymanie faktury stanowi również potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.