Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 9.11.2015 r. Uchwałę nr ZA2015/X/1 przyjął w poczet członków następujące firmy:

LutekLAN.pl Krzysztof Wiaderkiewicz z siedzibą w Lutomiersku, ul. Północna 14, rekomendowana przez firmy: STORM Media Sp. z o.o. i TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak

Mann Net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Dołach 6, rekomendowana przez firmy: Connected Sp. z o.o. i Firma Handlowa GIGA

WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Krępy Słupskiej, ul. Tulipanowa 11, rekomendowana przez firmy: Pikonet Sp. z o.o. i CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.

Serdecznie witamy w KIKE!