Zapraszamy serdecznie na pierwszy z warsztatów dotyczących projektów współfinansowanych w ramach POPC 2014-2020. Celem pierwszego spotkania jest przekazanie Państwu wymagań POPC stawianych przed operatorami. Pragniemy wesprzeć firmy i przedsiębiorców zarówno wiedzą o POPC, jak i w procesie sporządzania wniosków, w tym m.in. w gromadzeniu wycen i pozyskaniu wsparcia finansowego. W spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście – przedstawiciele administracji publicznej, jak i firmy zajmujące się profesjonalnie pisaniem wniosków, organizowaniem wsparcia finansowego, realizacją usług związanych z projektowaniem i wykonawstwem sieci (cele i założenia warsztatów opisane są niżej)

sala

Miejsce i termin spotkania

16 września

Millenium Plaza
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza

800 metrów od dworca Warszawa Centralna, 15 piętro.
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

 

Agenda spotkania

11.00-12.00 – rejestracja.

12.00-12.10
– start i przywitanie gości.

12.10-12.55
Prezentacja KIKE – prowadzenie – Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz.
– Finansowanie inwestycji szerokopasmowych w latach 2014-2020 ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szanse i wyzwania stojące przed MŚP.

12.55-13.10
– przerwa kawowa.

13.10-13.55
Panel CPPC – prowadzenie – Eliza Pogorzelska (Dyrektor CPPC).
– Program Operacyjny Polska Cyfrowa – cele i założenia naborów w latach 2015-2020.

13.55-14.05
– przerwa kawowa.

14.05-14.50
Panel CPPC – prowadzenie – Eliza Pogorzelska (Dyrektor CPPC).
– Kryteria i zasady jesiennego naboru POPC adresowanego m.in. do MŚP.

14.55-15.40
Jak usprawnić przygotowywanie i finansowanie wniosków POPC – warsztaty.
Prowadzenie KIKE oraz zaproszeni goście specjalni. Tematyka:
– pisanie wniosków;
– finansowania udziału własnego;
– wykonawcy prac;
– dostawcy materiałów i urządzeń.

15.40-16.30
~17.00 – rozmowy z wystawcami i zakończenie spotkania.

 

Rejestracja

UWAGA – tylko 150 miejsc, więc o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc sugerujemy rejestrację maksymalnie dwóch osób z jednej firmy. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz opóźnienia w uruchamianiu naboru z początku na koniec września br. przez administrację, a także z powodu większej złożoności nowych konkursów (niż w latach ubiegłych) – kolejne warsztaty zorganizujemy w październiku i będziemy kontynuować spotkania zarówno w kolejnych warsztatach w trakcie wszystkich kolejnych naborów (będą różne!), jak i szerzej – w czasie naszych Konferencji KIKE.

Zapraszamy do rejestracji (link tutaj).

To pierwszy warsztat tego typu, który organizowany jest w formule rozszerzonej do realizowanych wcześniej przez KIKE spotkań roboczych dotyczących POIG 8.4. Jeżeli formuła sprawdzi się, będziemy przygotowywać cyklicznie kolejne warsztaty i panele.

Dostawcy usług i wsparcia dla przyszłych beneficjentów.

Nowością warsztatów jest pomysł, by w trakcie spotkań ich uczestnicy mogli spotkać się z firmami oferującymi wsparcie w pisaniu wniosków, zajmujących się wsparciem finansowania inwestycji szerokopasmowych, a także wykonawcami prac, wycen i dystrybutorami zarówno usług jak i technologii szerokopasmowych.

Formuła warsztatów jest przy tym niezwykle prosta. Celem spotkania jest omówienie POPC w pierwszej części wystąpień ze wskazaniem nowych wymagań i wyzwań wobec “kandydatów na przyszłych beneficjentów POPC”. Zaś w drugiej części warsztatów zapraszamy firmy zajmujące się profesjonalnym wsparciem firm w różnych aspektach przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów (zainteresowane firmy, do których nie dotarliśmy jeszcze – prosimy o kontakt z biurem KIKE). Dlaczego jest to niezwykle ważne w kontekście POPC – opowiemy na warsztatach. Nie chcemy jednak tylko wskazywać potrzeb i zostawiać MŚP z otwartymi pytaniami bez odpowiedzi. W drugiej części oddajemy więc do dyspozycji naszych gości kawę i ciastka oraz szereg stolików z rollupami firm i dużą liczbą wizytówek na nich. 😉 Nie będzie sprzętu i reklam – ich miejsce jest na Konferencjach KIKE. Celem warsztatów jest zebranie w jednym miejscu firm, krótka wstępna rozmowa i wymiana wizytówek, z których kontakty przydadzą się w sprawnym procesie przygotowywania wniosków konkursowych w naborach oraz dla porównania ofert przez MŚP w zakresie od kosztów sporządzenia wniosków konkursowych po sprzęt i roboty budowlane.

W czasie warsztatów i kolejnych Konferencji KIKE chcemy w kolejnych miesiącach i latach przejść “poziom wyżej”, od dyskusji o relatywnie prostej sprzedaży produktów i usług sieciowych dla MŚP, do spotkań obejmujących finansowanie, kooperację i współpracę konsorcyjną oraz organizację i sprzedaż usług hurtowych na sieciach NGA. Te elementy znane są dużym telekomom. Jednak nie są w zasadzie dostępne w sektorze MŚP. Spróbujemy zmienić ten stan rzeczy. A że jest branży to potrzebne wie każdy, kto próbuje uzyskać choćby większą linię kredytową na budowę sieci z e środków własnych lub w ramach dofinansowania.

Zapraszamy więc podmioty zainteresowane procesem inwestycyjnym operatorów lokalnych i regionalnych oraz udziałem w kolejnych warsztatach i konferencjach do kontaktu z KIKE. To szansa na nawiązanie kontaktów i poznanie nowin branżowych ze świata telko widzianego przez pryzmat wielomilionowych inwestycji lokalnych. A także udział w budowie kolejnych sieci NGA w latach nadchodzących. Współpraca jest wielką szansą dla nas wszystkich, w tym dla mieszkańców obszarów, na których nowoczesne sieci telekomunikacyjne są potrzebne i mają małą szansę powstania w wyniku skupionych na miastach dużych telekomów i kablówek.

kuluary

Zapraszamy serdecznie!

Zespół KIKE i KIKE Events.