W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Prezesa UKE odpowiedz na pismo Prezesa UKE, będące z kolei odpowiedzią na pismo Izby z 24.07.2015 r. opublikowane 2 miesiące temu tutaj: Stanowisko KIKE ws. rozstrzygnięć Prezesa UKE dot. art. 30 Megaustawy.

Dla przypomnienia – KIKE przeanalizowała pakiet decyzji prezesa UKE dotyczące warunków udostępnienia nieruchomości określanych w projektach decyzji wydawanych na podstawie art. 30 Megaustawy oraz sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach.