Chcielibyśmy poinformować, że do pobrania z biura KIKE jest kolejna wersja wzorców modelowej umowy i regulaminu świadczenia usług, przygotowana w 2012 roku dla członków Izby.

Obecna wersja uwzględnia zmiany, jakie wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku, czyli z datą wejścia w życie ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Obecna wersja dokumentów obejmuje nie tylko jak zwykle wersje w postaci “czystej” oraz w trybie “śledzenia zmian” do poprzedniej wersji (poprzednia zmiana związana była ze zmianami procedur reklamacyjnych), ale dodatkowy dokument w postaci formularza odstąpienia od umowy, zawierający spełnienie części obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, a także (z uwagi na skomplikowaną materię zmian i ogromne problemy interpretacyjne) dodatkowe opracowanie, obejmujące omówienie najistotniejszych zmian, oraz wskazanie największych wątpliwości.

Na koniec dodam, że:

1) zmiany dotyczyć będą tylko tych umów, które zawierane będą od 25 grudnia 2014 roku (nie ma zatem potrzeby informowania dotychczasowych klientów o zmianach, w tym poprzez korespondencję listowną, e-mail czy www),

2) pobranie wzorców jak zwykle związane będzie z koniecznością zaakceptowania Warunków Korzystania z wzorców, przy czym dla firm, które wzorce poprzednio już pobrały, wystarczy przesłanie skanem poprzednio podpisanego dokumentu, bez potrzeby podpisywania kolejnego. Nowe Warunki Korzystania pobierają i podpisują tylko Ci z Państwa, którzy wcześniej wzorców nie pobierali.

Korzystając z okazji, dołączam się do życzeń, życząc wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt oraz wiele wytrwałości w Nowym 2015 roku!

Łukasz Bazański