Rozmowy o PO IG 8.4 i RPW II.1.

Rozmowy o ofercie Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dla ISP.