Zarząd KIKE uchwałą z dn. 15.07.2014 r. nr ZA2014/VI/1 podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej na:

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa