Szanowni Członkowie KIKE,

Informujemy, że nastąpiła zmiana przez Kancelarię Prawną w pełnomocnictwie na V Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Zmiany są istotne i wersje papierowe jakie zostały do Państwa przesłane listem poleconym są nieaktualne.

Prosimy w wypełnianiu upoważnienia kierować się niżej podanymi wzorami.

Linki do nowego pełnomocnictwa na V Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

https://db.kike.com.pl/P130/PISMA/OUT/2011-10-31.PISMO.nowe_pelnomocnictwo_na_V_NADZWYCZAJNE_WALNE.2011-10-31.3973.doc


https://db.kike.com.pl/P130/PISMA/OUT/2011-10-31.PISMO.nowe_pelnomocnictwo_na_V_NADZWYCZAJNE_WALNE.2011-10-31.3973.pdf