Ponad 400km światłowodowych przyłączy abonenckich, ponad 100 km kanalizacji teletechnicznej w technologii mikrokanalizacji, 220 punktów dystrybucyjnych (szafek FDH i studni teletechnicznych zabudowanych mufami) wybudowała firma Net-Bis z Małopolski. To tylko jeden z bardzo wielu przykładów realizacji inwestycji z linii PO IG 8.4 wśród lokalnych operatorów, którzy w perspektywie finansowej 2007-2013 realizowali w sumie ponad 700 projektów na kwotę prawie miliarda złotych, na terenie całego kraju. O ogromnym zainteresowaniu technologią świadczy spotkanie, które odbyło się 30 maja br. w okolicach Miechowa i Wolbromia, gdzie blisko pięćdziesiąt osób z operatorskich firm zrzeszonych w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej zebrało się, by wymienić doświadczenia w terenie, rozmawiając o konkretnych rozwiązaniach technicznych.

– “To miała być lokalna wizja dla 3-5 firm. Przyjechało dziesięć razy więcej osób niż się spodziewaliśmy. Przyczyną spotkania była chęć zobaczenia realnego wdrożenia systemu na dużą skalę, skonfrontowania z własnymi pomysłami przed podjęciem ostatecznej decyzji i konkretnego rozwiązania” – mówi Włodzimierz Gąsior, organizator spotkania.Operatorów interesowała przede wszystkim optymalna koncepcja budowy sieci oraz szczegółowe rozwiązania punktów dystrybucyjnych (szafki FDH i mufy: dobór konkretnych rozwiązań technicznych, parametry techniczne, mikrokanalizacja i realne zasięgi wdmuchiwania) .

– “Zainteresowani byli tym, jak system będzie radził sobie ze skalowalnością, zwłaszcza jak podłączać nowo powstające budynki bez ponownego rozkopywania gruntów, aby przyłączyć się do punktu dystrybucyjnego. Dziś wszyscy mamy świadomość, że dla zabudowy jednorodzinnej poza miejscami wysoko zurbanizowanymi, budowa światłowodowych sieci dostępowych jest całkowicie nieopłacalna. Potwierdzają to najwięksi gracze nie inwestując w tego typu sieci na zasadach komercyjnych. Mali i średni operatorzy właśnie na projektach z programu 8.4 uczyli się budowy i optymalizacji sieci FTTH, i wymiana doświadczeń na tym etapie – jak zaznacza Włodzimierz Gąsior – jest bezcenna. Wielcy są dopiero na początku tej drogi, a ich błędy również mogą być wielkie“.

Oprócz terenowych dyskusji spotkanie toczyło się także pod zamkniętym dachem, gdzie rozmawiano głównie o zawiązaniu współpracy w celu komercyjnego wsparcia dla rozwoju operatorskiej wersji systemu LMS, w tym między innymi integrację z programem paszportyzującym sieć. Jak dotąd wielu lokalnych operatorów samodzielnie rozwijało system, wprowadzając własne udoskonalenia. W ramach współpracy przy Klastrze Myślenickim, padła propozycja by połączyć doświadczenia i wypracować wspólne rozwiązanie.

Link do pełnej galerii zdjęć ze spotkania (kliknij tutaj).