Magnes.tv – telewizja – i jednocześnie jeden z prelegentów XIV Konferencji KIKE – opublikowała reportaż z naszego dwudniowego spotkania w maju, w OSSIE. Zapraszamy do oglądania. Start o konferencji w 07:37.