Zapraszamy na szkolenia: Interlab (światłowody), IQCST (telefonia cyfrowa), RateArt (światłowody). Tematyka zaproponowana przez firmy nie jest sztywna, prosimy o dyskusję i udział w ankietach dotyczących poszczególnych zagadnień oraz propozycję miast, w których jest zapotrzebowanie na szkolenia (w tym celu zapraszamy na forum KIKE: kliknij tutaj). Szkolenia są płatne. Poniżej w rozwinięciu tematy proponowane przez wszystkie trzy firmy:

Szkolenie Interlab (propozycja tematyki):

1.Ogólne omówienie podstaw techniki światłowodowej:
· Budowa i zasada działania światłowodu
· Rodzaje światłowodów (SM i MM)
· Typowa konstrukcja kabla światłowodowego
· Połączenia optyczne, typy złączy i adapterów

2.Ćwiczenia praktyczne:

· Omówienie narzędzi do obróbki kabli i włókien światłowodowych
· Przygotowanie i organizacja kabli i pigtaili w przełącznicach światłowodowych i mufach
· Przygotowanie włókien do wykonywania spawów
· Obsługa spawarki i przycinarki światłowodowej
· Proces wykonywania spawu

link do forum KIKE: (kliknij tutaj)

Szkolenie IQCST (propozycje tematyki):

1. Jak zwiększyć zysk na usłudze telefonii w sieci operatora ISP.
– ogólne omówienie sytuacji na runku telekomunikacyjnym,
– przedstawienie kierunków rozwoju usługi,
– przedstawienie narzędzi za pomocą, których można zwiększyć zysk z usługi głosowej.
Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać na bardzo atrakcyjnych warunkach z usługi audytu “Usługi telekomunikacyjne” w swojej działalności, której celem jest sugestia przez audytora rozwiązań mających wpływ na zwiększenie zysku z usługi telefonii w sieci operatora ISP.

2. Szkolenie w zakresie central telefonicznych firmy SLICAN

Firma Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne identyfikowana na rynku poprzez logo iqCST jako autoryzowany dystrybutor i serwis systemów produkcji firmy SLICAN zaprasza na szkolenie w poniższych zakresach związanych z produktami firmy SLICAN:
– Serwer – centrala telefoniczna IPU-14:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie – konfiguracja, zarządzanie, billing,
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,
– Serwer – centrala telefoniczna IPM-032:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie ConfigMAN.admin, ConfigMAN.user, MultiMAN, RecordMAN, BilingMAN.
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,
– Serwer – centrala telefoniczna IPL-256:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie ConfigMAN.admin, ConfigMAN.user, MultiMAN, RecordMAN, BilingMAN.
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,
Podczas szkolenia będą przeprowadzone warsztaty techniczne na których uczestnicy będą mogli spróbować swych sił w programowaniu w/w urządzeń.
Serwery telekomunikacyjne produkcji firmy SLICAN zapewniają tanią komunikację VoIP już od podstawowej wersji produktu są idealnym narzędziem dla operatora ISP, który chce świadczyć profesjonalną i bezpieczną usługę dla klienta biznesowego. Serwery charakteryzują się elastycznością i modułowością. Całość uzupełniają aplikacje własne i zewnętrzne, tworząc system taniej i bezpiecznej telekomunikacji dla firm biznesowych nastawionych na sukces.
Szkolenie zakończone zostanie imiennym certyfikatem uprawniającym do skorzystania z oferty na bardzo atrakcyjnych warunkach handlowych oraz do skorzystania z wsparcia serwisowego.

3. Szkolenie w zakresie central telefonicznych firmy PLATAN

Firma Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne identyfikowana na rynku poprzez logo IQCST jako autoryzowany dystrybutor i serwis systemów produkcji firmy PLATAN zaprasza na szkolenie w poniższych zakresach związanych z produktami firmy PLATAN:
– Serwer – centrala telefoniczna IP PRIMA:
– budowa centrali,
– szczegółowe omówienie cech użytkowych,
– konfiguracja i programowanie,
– podstawy serwisowania i rozbudowy,
– technologia VoIP i jej zastosowanie w systemach Platan,
– Serwer – centrala telefoniczna IP PBX Proxima:
– budowa centrali,
– szczegółowe omówienie cech użytkowych,
– konfiguracja i programowanie,
– podstawy serwisowania i rozbudowy,
– technologia VoIP i jej zastosowanie w systemach Platan,
Podczas szkolenia będą przeprowadzone warsztaty techniczne na których uczestnicy będą mogli spróbować swych sił w programowaniu w/w urządzeń.
Serwery telekomunikacyjne produkcji firmy PLATAN jako jedno z narzędzi dla operatora ISP, który chce świadczyć profesjonalną i bezpieczną usługę dla klienta biznesowego. Serwery charakteryzują się elastycznością i modułowością. Całość uzupełniają aplikacje własne i zewnętrzne, tworząc system taniej i bezpiecznej telekomunikacji dla firm biznesowych nastawionych na sukces.
Szkolenie zakończone zostanie imiennym certyfikatem uprawniającym do skorzystania z oferty na bardzo atrakcyjnych warunkach handlowych oraz do skorzystania z wsparcia serwisowego.

link do forum KIKE (kliknij tutaj)

Szkolenie RateArt (propozycje tematyki):

1. Warsztaty z pomiarów sieci optycznych
Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zasad budowy sieci światłowodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieodpowiedniej eksploatacji zasobów. Podczas szkolenia omawiane są sytuacje mogące doprowadzić do pogorszenia jakości usług ze względu na występujące w torach optycznych zdarzenia. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny.
– podstawowe parametry sieci światłowodowych
– infrastruktury sieciowe: point-to-point, FTTx-PON
– metodologia pomiarowa dla sieci optycznych
– weryfikacja podstawowych parametrów linii z wykorzystaniem Miernika mocy, Źródła światła.
– pomiary reflektometryczne – podstawowe zasady
– interpretacja wyników pomiarów
– inteligenta analiza sieci – automatyzacja procesów pomiarowych
– warsztaty praktyczne z wykorzystaniem reflektometru optycznego dla sieci PON.
– spawanie włókien – analiza trudnych przypadków. Zajęcia teoretyczno-praktyczne

2. Warsztaty z weryfikacji parametrów jakościowych łączy ETH/GigE/10G

Podstawowym celem szkolenia jest weryfikacja jakości usług w sieci Etherntowej w oparciu o dostępne mechanizmy testowe. Szkolenie ma na celu omówienie parametrów sieci Ethernet mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sieci i odczucia abonentów. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny.
– wstęp do technologii ETH.
– metodologia pomiarowa.
– analizy parametrów jakościowych łącza w tym przepustowości łącza (Y.1564, RFC2544)
– testy weryfikacyjne zgodne z obowiązującym prawem
– analiza indywidualnych przypadków – warsztaty mające na celu analizę przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

link do forum KIKE (kliknij tutaj)