Komplet dokumentów złożyły i oczekują na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

1. ELEKTRO-SYSTEM z siedzibą w Mogilanach, ul. Świątnicka 53, rekomendowana przez firmy: Nextlink Sp. z o.o. i Fiberway Sp. z o.o.

2. Infratel Operator Strukturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 29, rekomendowana przez firmy: TPnets.com s.c. i IWACOM Sp. z o.o.

3. NSYSPOLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Słoneczna 10, rekomendowana przez firmy: CZARNET s.c. i G-NET s.c.