Poszukujemy prelegentów wśród członków KIKE, na najbliższą Konferencję KIKE, którzy podzielą się doświadczeniami w temacie: “Wdrożyłem IPv6 w zakresie…”. Chcemy na przykładzie prac w naszych sieciach pokazać kolejne etapy wdrażania IPv6 w sieciach lokalnych operatorów. Prezentacja obejmowałaby:

1. “Wdrożenia IPv6 na routerach BGP wraz z przyjętym planem podziału adresacji”
2. “Konfiguracji podstawowych usług serwerowych: DNS, SSH, WWW, Poczta”
3. “Wdrożenia routingu między sieciami IPv4 i IPv6 we własnej sieci oraz ze światem dla klientów biznesowych i/lub indywidualnych”
4. “Wdrożenie adresacji IPv6 w Data Center – problemy, wyzwania i rozwiązania w zakresie zapewnienia komunikacji z siecią IPv4 oraz IPv6 dla każdego z klientów – w tym np. klientów IPv6 only”
5. “IPv6 w sieci abonenckiej WiFi – problemy i wyzwania w zakresie planowania adresacji i wyboru urządzeń”

Propozycje tematów wraz z planem prezentacji lub prezentacją i planowanym czasem jej trwania (30, 45 lub 60 minut), prosimy przesyłać na adres biuro@kikeevents.com z dopiskiem: prezentacja KIKE, id. 664, do dnia 28.02.2013 r. Wśród przesłanych propozycji wybierzemy kilka tematów, a ich autorzy otrzymają rabat wysokości 40% kosztów udziału w konferencji.

Organizatorzy Konferencji KIKE są otwarci na propozycje innych prezentacji ze strony Członków Izby. Propozycje przesyłać prosimy na adres biuro@kikeevents.com wraz z ich planem i zakładanym czasem trwania. Najciekawsze pomysły zostaną wprowadzone do agendy konferencyjnej a ich autorzy również otrzymają w/w rabat związany z kosztami uczestnictwa.

Chcemy, by w czasie izbowych konferencji jak najwięcej prezentacji dotyczyło aktualnych problemów, wyzwań i ciekawostek odnośnie realnych pomysłów i wdrożeń stojących przed naszymi sieciami. Mamy nadzieję, że powyższa inicjatywa zachęci większą liczbę uczestników naszych spotkań, do organizowania dyskusji lub dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!