XI Konferencja KIKE za nami. Blisko 400 uczestników w tym 30 wystawców w ciągu dwóch dni spotkało się by uczestniczyć w dyskusjach, prezentacjach i szkoleniach związanych z budową i rozwojem sieci szerokopasmowych na rynku lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Dyskutowaliśmy o rozwiązaniach technologicznych jak również o tym czy firmy zrzeszone w KIKE będą jednoczyć się marketingowo i dążyć do ujednolicenia pozwalającego w przyszłości funkcjonować pod wspólną marką, zapewniającą szybkie, atrakcyjne i niezawodne usługi sieciowe.

Wśród prelegentów pojawili się goście specjalni, między innymi: Anna Streżynska, Piotr Łukawski (UKE), Piotr Kończarek (UKE), Piotr Kowalski (MAiC), Łukasz Dec (Redaktor Naczelny rpkom.pl, serwisu dziennika Rzeczpospolita), którzy wzbogacili nasze spotkanie własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami odnośnie rynku telekomunikacyjnego w Polce. Patronat nad konferencją objęły prestiżowe magazyny branżowe, relację z tego wydarzenia mogliśmy zobaczyć w serwisach informacyjnych Telewizji Polskiej. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać ze szkoleń z zakresu technologii bądź aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności operatorskiej.
..

.

ATRAKCYJNA TELEWIZJA W OFERCIE LOKALNEGO OPERATORA

Telewizja jest nieodłącznym elementem życia wielu z nas. Informuje, zapewnia rozrywkę, edukuje. Jeszcze do niedawna w ofercie lokalnych operatorów często była dodatkiem do Internetu, który pozwalał utrzymać abonenta przed odejściem do konkurencji, teraz sytuacja zaczyna się zmieniać.

„Telewizja jest ważnym elementem oferty lokalnych ISP” – Arkadiusz Binder, kierownik GR Kontent KIKE.

-„ Trzeba traktować telewizję nie jako dodatek do Internetu, ale jako atrakcyjny produkt, który zainteresuje abonenta a nam pozwoli zarabiać.” – twierdzi Arkadiusz Binder, kierownik Grupy Roboczej Kontent KIKE, której celem jest zapewnienie Członkom Izby telewizji na wysokim poziomie, przy niskich kosztach ponoszonych przez operatora.

Projekt Kontent KIKE kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zaczynają wdrażać telewizję, i którzy chcą konkurować na rynku lokalnym także ceną. Pakiet podstawowy w nim zawarty oferuje około 70 kanałów, gwarantuje niski koszt zakupu licencji oraz zapewnia akceptowalną opłatę „minimum gwarantowane”, czyli koszty jakie ponosi przedsiębiorca w przypadku braku wystarczającej ilości abonentów do rozliczenia w oparciu o stawki licencyjne. Programy pakietu podstawowego Kontent KIKE dobrane zostały tak, by nie wymagał on kodowania.

Od lewej: Robert Kosobucki - Polcast Television, Arkadiusz Binder - KIKE, Grzegorz Skupniewicz - Polcast Television, Leszek Mika - EVIO

– „Jesteśmy na etapie podpisania umów licencyjnych z nadawcami” – zapowiedział Leszek Mika, który jest pełnomocnikiem KIKE w sprawie zawierania umów z nadawcami kontentu telewizyjnego. Oprócz przygotowanego pakietu podstawowego, w opracowaniu jest już oferta kanałów tematycznych i pakietów Premium, dla bardziej wymagających klientów. Abonenci będą mogli korzystać z usług VOD, a dekodery będą centrum multimedialnym z przeglądarką internetową, serwisami takimi jak youtube czy picasa, grami i wieloma innymi funkcjami, których nie mają tradycyjne telewizje kablowe. Część programów będzie przesyłana światłowodem bezpośrednio od dostawców lub z węzłów, przez co programy będą miały większy bitrate, który znacznie wpłynie na lepszą jakość obrazu.

Nowi nadawcy dołączają do Kontent KIKE

W trakcie konferencji podpisano dwa porozumienia, w wyniku których kontent pakietu podstawowego powiększy się. Dzięki wysiłkom EVIO sukcesem zakończyło się wprowadzenie kanałów: Water Planet HD, Novela tv HD, Tele5 HD i Polonia1 (nadawca Polcast Television) oraz Stars.TV (nadawca Stars.TV).

Technologia… czyli budujemy stację czołową

Tania stacja czołowa to między innymi dobre rozwiązanie zastępcze w razie awarii głównej sieci dostępowej od nadawcy. Czy to się opłaca?

– „Najpierw trzeba sobie zadać pytanie, czy powiedzmy około 20 kanałów, które będą przez nią przesyłane nie stanowi przykładowo 90% oglądalności kontentu. Zakładając, że chcemy świadczyć stabilną usługę telewizji, utrzymanie wydajnego backupowego łącza na ten cel kosztem rocznym może znacznie przekroczyć koszt zakupu stacji czołowej, nad którą pracujemy w KIKE.” – rozważa Kamil Kurek, Prezes KIKE, operator ISP.

Zgodnie z opiniami zapewnienie backupu dla 20 programów nie rozwiązuje problemu klientów, którzy wymagają dostępu do kanałów Premium (między innymi: Canal+ czy HBO), nie mniej jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż całkowite odcięcie abonenta od telewizji na czas awarii. Stacje czołowe mogą być również pomocnym rozwiązaniem na terenach, gdzie dotarcie z użyciem światłowodu jest utrudnione.

Projekt budowy stacji czołowej w KIKE nadzorują Radosław Koper i Michał Pierzchała. Urządzenie będzie korzystać z otwartych standardów DVB oraz z podzespołów dostarczonych przez sponsorów, którzy zechcą być rekomendowanymi dostawcami rozwiązań w tej kwestii. Wdrażany Kontent KIKE ułatwi konfigurację stacji za sprawą jednolitego pakietu programów dostarczanych od tych samych nadawców.

Dokąd zmierza telewizja IPTV

Telewizja linearna, w której abonent jest biernym odbiorcą odchodzi w zapomnienie. Zaciera się granica między telewizją a Internetem, które zaczynają łączyć się w jedno medium. Na świecie zaczynają pojawiać się trendy łączenia usługi telewizji z social media (oglądający ma możliwość kliknąć „lubię to”, wysłać z poziomu pilota telewizyjnego informację do znajomego, np. „fajny program, musisz to zobaczyć, przełącz na…”. Telewizja zdąża także do łączenia usług operatora i firm trzecich, dzięki czemu przez interaktywny odbiornik można będzie niebawem dokonać codziennych zakupów w systemie „on line” bądź nabyć usługę monitoringu pokoju dziecka, czy własnej posiadłości. Operatorzy coraz częściej oferują możliwość przeglądania telewizji nie tylko na ekranie domowego odbiornika, ale również na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone).

O PRZYSZŁOŚCI SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

– „Czy będziemy sprzedawać własne firmy, czy zacieśniać współpracę i budować wspólny potencjał na rynku?” – tymi słowami Andrzej Owczarek, v-prezes KIKE, rozpoczął panel o przyszłości lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Nie tylko duże telekomy, ale i mniejsze firmy wykupują operatorów, którzy nie potrafią utrzymać się na rynku. Alternatywą dla sprzedaży własnego przedsiębiorstwa jest zacieśnianie i ujednolicanie współpracy w ramach KIKE zarówno w kwestii technologicznej, jak i procesów zarządzania, oraz marketingu pod wspólną marką, które pozwolą stworzyć atrakcyjne komercyjnie produkty.

Jednym z kluczowych elementów takiej współpracy jest dążenie do stworzenia wśród członków Izby jednolitego systemu zarządzana zasobami sieciowymi. Zgodnie z postępującymi zmianami prawnymi w zakresie regulacji dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, lokalni ISP już teraz zobowiązani są do udostępniania własnych zasobów innym podmiotom telekomunikacyjnym. Pojawia się więc pytanie, czy przy okazji budowania sieci światłowodowych, w ramach własnych projektów, dostarczać więcej włókien, które w przyszłości będzie można wydzierżawić innemu operatorowi. Jeżeli tak, to czy nie czas na to, aby już teraz wspólnie szukać technicznych rozwiązań, które pozwolą Członkom KIKE w prosty i skuteczny sposób określić „kto i gdzie dociera”, by zaoferować w przyszłości dzierżawę łącza jako usługę komercyjną o zasięgu ogólnopolskim.

KIKE rozwija się w kierunku ujednolicenia struktury technologicznej i zasobów swoich Członków. Na zdjęciu debata, której przewodzi Prezes KIKE Kamil Kurek (pierwszy z prawej) i Andrzej Owczarek v-prezes KIKE.

Jak ocenia Kamil Kurek w perspektywie 3-5 lat sieci światłowodowe będą znaczącym medium na rynku telekomunikacyjnym, dlatego warto inwestować w FTTH. Abonenci będą zwiększać swoje wymagania z powodu szybko rozwijających się usług wymagających dużego streamu (między innymi telewizja HD), w związku z czym zapotrzebowanie na zwiększanie przepustowości domowego łącza będzie rosło.

CZY SIECI SZEROKOPASMOWE W POLSCE BUDUJE SIĘ ŁATWO I SZYBKO?

– „Nie zawsze. Urzędnicy Administracji Publicznej nie mają praktycznego doświadczenia, które posiadają operatorzy, dlatego trudno jest im określać wiele aspektów związanych z budową infrastruktury, wpływających między innymi na zdobywanie wymaganych pozwoleń, na bariery związane z planowaniem projektów, itp. Potrzebny jest więc dialog, i na ten dialog urzędnicy są coraz częściej otwarci.” – mówi Piotr Marciniak, Członek Grupy Roboczej KIKE ds. kontaktów z Administracją Publiczną. Do rozmów potrzebne są jednak chęci po obu stronach, namawia więc również lokalnych operatorów do tego, by dzielić się publicznie problemami z jakim spotykają się w swojej pracy.

Dyskusji o barierach w rozwoju szerokopasmowych sieci w Polsce przewodził Łukasz Dec (rpkom.pl) – pierwszy z lewej, obok Anna Streżyńska, Piotr Marciniak, Michał Matuszewski.

Zmiany widać. Można dostrzec między innymi pierwsze działania Grup Roboczych w MAiC, dzięki którym poprawiły się kryteria naborów w programie 8.4 POIG (obowiązują już w obecnym naborze – kto śledził problematykę zauważy, że zwiększyła się punktacja ze względu na prędkość dostępu).

Co nadal stanowi problem? Geodezja. Jak twierdzi Michał Matuszczyk, który jest na bieżąco związany z tematem. Brak jest dokładnych map, przez co operatorzy miewają znaczące trudności z wyznaczaniem działek przy wykonywaniu projektów infrastruktury szerokopasmowej. Nadal operatorzy mają kłopot z określaniem środków kwalifikowanych, które nie są jednoznacznie rozpatrywane przez urzędników. Nie ma jednolitego systemu rozliczania podatków, które samorządy terytorialne naliczają od kanalizacji teletechnicznej.

Anna Streżyńska (była prezes UKE) zaznacza, że są problemy z egzekwowaniem prawa w kwestii udostępniania informacji o infrastrukturze i samej infrastruktury, a Megaustawa jest nieprecyzyjna w tej materii. Wskazuje też na fakt, że samorządy terytorialne zwłaszcza na terenach niskozurbanizowanych wykazują często niechęć do udostępniania infrastruktury a sama infrastruktura jest źle zinwentaryzowana. Zaznacza również, że jeżeli chcemy szybko i sprawnie budować szerokopasmowe sieci w kraju, prawo w pierwszej kolejności powinno ułatwiać pracę przedsiębiorcom a nie nakładać na nich dodatkowe obowiązki.

Piotr Zychowicz ze Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji jako jedną z przyczyn utrudniających funkcjonowanie operatorów podał natomiast zawiłą konstrukcję prawa zawierającą mnożącą się w artykułach ilość odnośników do coraz kolejnych przepisów.

NIE REAGUJESZ, AKCEPTUJESZ! – O KRADZIEŻY I DEWASTACJI INFRASTRUKTURY

Józef Chwast otrzymał pamiątkową tabliczkę z rąk Piotra Marciniaka - wyróżnienie za aktywny udział w pracach GRAP, szczególnie przy Memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury.

W sierpniu podpisane zostało w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury. KIKE jest jednym z sygnatariuszy porozumienia obok UKE, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego i wielu innych instytucji (w tym Policji i wielu krajowych izb gospodarczych).

Głównym celem Memorandum jest podniesienie świadomości społecznej i obudzenie chęci do reagowania na sytuacje kradzieży oraz wspólne poszukiwanie nowych standardów pozwalających na skuteczniejszą walkę z procederem. Na przestrzeni lat 2009-2011 liczba kradzieży struktury teleinformatycznej i sygnalizacyjnej w kolejnictwie wzrosła dwukrotnie. W energetyce w tym czasie zanotowano 85% wzrost kradzieży. W telekomunikacji (dane TP S.A.) zanotowano w 2012 roku ponad 8 tyś. kradzieży, wśród których notuje się również te dotyczące światłowodów. Blisko 95% kradzieży nie udaje się wykryć. Zajmują się nią wyspecjalizowane grupy przestępcze. W ramach przeciwdziałania i walki z procederem na konferencji odbył się panel poświęcony temu zagadnieniu.

CZTERY LATA Z TANIM ŁĄCZEM

Kiedy cztery lata temu Arkadiusz Binder mówił, że lokalni ISP będą kupować transmisję po 2 euro za 1Mbps nie wiele osób wierzyło w taki scenariusz. Dzisiaj operatorzy zrzeszeni w KIKE mogą kupować transmisję w cenie oscylującej wgranicach 1 euro. Wszystko dzięki współpracy w ramach Projektu Tanie Łącze, którego historia rozpoczyna się z założeniem Izby w 2008 roku. W niespełna rok po inicjacji Izby (luty 2009) KIKE otrzymało własny „AS”, dzięki czemu uczestnicy projektu mogli także rozpocząć między sobą wymianę ruchu, i już w drugiej połowie 2009 roku pojawiły się pierwsze węzły i firmy uczestniczące w tym procesie (między innymi BIALL-NET z Gdańska i ART-COM z Jaworzna). Niedługo po tym z początkiem 2010 roku w Dębicy i Krośnie pojawiły się pierwsze węzły lokalnej wymiany ruchu, które pokazały, że operatorzy na jednym lokalnym rynku mogą nie tylko konkurować, ale również współpracować podnosząc wzajemnie jakość świadczonych usług.

Rok 2011 w projekcie przyniósł setnego uczestnika a wskaźniki zarejestrowały ponad 100GB ruchu. W tym samym roku pojawiły się w Tanim Łączu strumienie telewizyjne. Obecnie w węźle KIKE (KIX) możliwy jest dostęp do praktycznie wszystkich usług sieciowych i dostawców transmisji obecnych na rynku polskim (w węźle są usługi TV, VoIP, oraz dostęp między innymi do: TK Telekom, GTS CE, Sitel, Netia).

Łukasz Biernacki został nagrodzony za całokształt pracy na rzecz Projektu Tanie Łącze. Odebrał wyróżnienie z rąk Prezesa KIKE Kamila Kurka.

Tanie Łącze stało się projektem rozpoznawalnym w branży, przedstawiciele Izby pojawiają się na najważniejszych konferencjach, w tym PLNOG Fundacji PROIDEA, MEDIA FORUM.

Obecnie rozliczenia w systemie prowadzone są przez SEW2.0, stworzony na potrzeby projektu przez Arkadiusza Bindera. W przygotowaniu jest nowy model rozliczeniowy, który sprawi, że usługi będą dostępne nie tylko dla Członków IZBY, ale dla każdej firmy, która zgłosi chęć współpracy.

Projekt Tanie Łącze współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe”, dzięki czemu członkowie uzyskali między innymi dostęp do węzła EPIX, przez który mogą zakupić Global z Czech – niezależnie od krajowych zasobów – oraz korzystać z czeskich IX’ów. Stowarzyszenie „e-Południe” jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się klastrów ICT otrzymało dotację w wysokości 1 miliona złotych na wprowadzanie nowych usług i pozyskiwanie nowych członków. Obecnie prowadzi prace nad projektami dotyczącymi wdrażania: usług VoIP, monitoringu z użyciem kamer video, platform Call Center. Zapraszamy na strony: www.tanie-lacze.pl i https://e-poludnie.pl/

PLANTACJA BIZNESU – SĄ FUNDUSZE NA INNOWACYJNE POMYSŁY

Mariusz Waniczek – „Zbliża się ostatni nabór wniosków Plantacji Biznesu”.

„Plantacja Biznesu” to projekt dzięki któremu można wprowadzać w życie innowacyjne pomysły, nie posiadając własnych funduszy na ich realizację. Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo (do 100% finansowania projektu, czyli do 200 tyś EUR lub powyżej tej kwoty przy wsparciu Polish Ivestment Found) pomysłodawców, którzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązani są do utworzenia spółki, w której fundacja obejmuje od 20% do 49% udziałów i wychodzi z niej w okresie od 2 do 10 lat (w chwili kiedy uzna, że firma jest w pełni samodzielnie działającym przedsiębiorstwem). Fundacja wspiera jedynie pomysłodawców, którzy chcą założyć nową firmę, nie przedsiębiorstwa już istniejące. Najbliższy nabór wniosków rozpoczyna się 15 stycznia. Fundację Nowe Technologie na konferencji reprezentowali Mariusz Waniczek, który poprowadził prezentację „Plantacji Biznesu” i Marek Zieliński, który przeprowadził warsztaty z zakresu pisania i skutecznego rozliczania wniosków o dotacje w programie 8.4 POIG. Zapraszamy na stronę projektu „Plantacja Biznesu”: https://www.fundacjanowetechnologie.pl/inkubator/

SZKOLENIA I WARSZTATY W TRAKCIE KONFERENCJI

Uczestnicy mieli okazję zdobywać doświadczenia praktyczne i podnosić swoje kwalifikacje dzięki szkoleniom i warsztatom zrealizowanym w trakcie konferencji. W agendzie znalazły się pozycje dotyczące: sieci światłowodowych, poprawnego pisania wniosków 8.4 POIG, zapewnienia dostęp do nieruchomości na cele budowy i administracji sieci telekomunikacyjnych, weryfikacji jakości usług dla sieci Ethernet, panele dotyczące nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego.

WYSTAWCY NA NASZEJ KONFERENCJI

XI Konferencję KIKE odwiedziło 30 wystawców, którzy zaprezentowali ofertę technologii związanych z budową bądź modernizacją sieci szerokopasmowych, oraz usług które pozwalają lokalnym operatorom zwiększać konkurencyjność na rynku telekomunikacyjnym. Poniżej prezentujemy kilku wybranych przedstawicieli.

.

Firma AHMES zaprezentowała ofertę mobilnego dostępu opartą na łączach sieci 4G operatora PLAY. Model współpracy zakłada rozliczenia z abonentem w systemie post-paid, natomiast z operatorem w formie pre-paid.

Firma D-Link oferuje swoim klientom usługi serwisowe Premium (Gold, Silver, Bronze) jako dodatkowy pakiet gwarancyjny, przeznaczony dla firm, które wymagają błyskawicznego wsparcia technicznego w przypadku awarii sieci. W przypadku usługi Gold firma oferuje usunięcie usterki urządzenia w czasie 4 godzin od zgłoszenia awarii przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

Firma EVIO Polska zaprezentowała serwis multimedialny (dostępny w dystrybuowanych przez nią dekoderach), w którym abonent otrzymuje 9 darmowych aplikacji (między innymi dostęp do RMF ON, serwisu pogodowego, zwiastunów kinowych, serwisu demotywatory, i innych). Operator ma w nim możliwość dołączenia również własnych treści np. lokalnego kontentu. W przyszłym roku firma zapowiada wprowadzenie usługi pozwalającej odtwarzać abonentom programy telewizyjne także na urządzeniach mobilnych.

FALESIA SYSTEMY przedstawiła rozwiązania Telefonii IP Ericsson LG. Różnorodność oferowanego sprzętu radioliniowego, routerów, przełączników Ethernetowych, telefonii IP, systemy WiFi pozwala na dopasowanie oferty pod wiele potrzeb operatorów, przedsiębiorstw, jak również hoteli.

Konsorcjum FEN przedstawiło ofertę nowych przełączników dostępowych Cisco Small Business serii 100, 200 i 300, do których oferuje rozszerzony pakiet serwisowy. Dzięki niemu uzyskamy między innymi dostęp do dedykowanego forum technicznego.

Produkty Fortinet integrują wiele funkcji bezpieczeństwa: zaporę ogniową, ochronę antywirusową, VPN SSL, VPN IPSec, wykrywanie intruzów, zabezpieczenie przed spamem i programami szpiegującymi oraz zarządzanie ruchem. W trakcie konferencji firma poprowadziła warsztaty pokazujące uczestnikom, w jaki sposób zostać operatorem udostępniającym dodatkowe usługi bezpieczeństwa.

Grupa ING zaprezentowała system płatności ułatwiający rozliczenia z abonentami przez identyfikację masowych płatności opartą o przydzielanie indywidualnego numeru konta każdemu z abonentów. Główne korzyści to obniżenie kosztów i przyspieszona identyfikacja regulowanych należności.

Firma IT Partners Teleco przedstawiła radiowe rozwiązania do budowy sieci szkieletowych i rozwiązań biznesowych, poprowadziła również szkolenie z zakresu projektowania i konfiguracji systemu „Punkt-Wielopunkt” z użyciem systemu RADWIN 5000, oraz praktyk związanych z obsługą Gigabitowej Radiolinii Siklu.

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. zaprezentowała hurtowe usługi telekomunikacyjne dla operatorów „LoVo Mobile”. Firma jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla operatorów, resellerów oraz klientów biznesowych. Spółka wybudowała ogólnopolską sieć telekomunikacyjną obsługującą ponad 150 000 numerów klienckich oraz kilkuset operatorów i resellerów.

Firma Salumanus poprowadziła szkolenie z zakresu budowy i konfiguracji sieci dostępowych z wykorzystaniem przełączników firmy DCN z oferty, która zawiera również komponenty i systemy informatyczne oraz telekomunikacyjne przeznaczone do transmisji, składowania i udostępniania danych.

Grupa TRECOM przedstawiła technologię LTE jako metodę świadczenia dostępu do Internetu przez ISP, oraz rozwiązanie „Next Gemeration Firewall” firmy Palo Alto Networks jako platformę do budowy usług typu „Managed Security Service”.

Firma ZyXEL zaprezentowała między innymi rozwiązania dla Telco i ISP, w szczególności przełączniki dla warstwy agregacyjnej i urządzenia warstwy klienckiej. W ofercie znalazły się również rozwiązania dla grupy biznesowej, w śród których znaleźć możemy ofertę Pro Wireless umożliwiającą uruchomienie komercyjnego HOT SPOT, dającego możliwość prowadzenia usługi z autoryzacją użytkowników, bilingiem kont, wprowadzaniem reklam.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom i sponsorom, którzy przyczynili się do realizacji XI Konferencji KIKE. Dzięki waszym staraniom nasi uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami i usługami niezbędnymi do funkcjonowania na rynku telekomunikacyjnym, otrzymali również ciekawe nagrody, które mogli wygrać w konkursach organizowanych w trakcie konferencji. Uczestniczyli w wartościowych szkoleniach i mieli okazję korzystać z szybkiego łącza internetowego w hotelu.

WIECZORNE AFTERPARTY W LUCID CLUB

Wieczorem tradycyjnie przewidzieliśmy imprezę integracyjną dla uczestników konferencji. Bawiliśmy się w Lucid Club. Rozpoczęliśmy oficjalnie od podziękowań dla sponsorów i wręczenia pamiątkowych „eRJotek”. Później już tylko dyskusje przy zimnych napojach lub gorące szaleństwo na parkiecie przy dźwiękach wszechobecnej muzyki… do białego rana jak się okazało 🙂 Brawa należą się tym uczestnikom, którzy stawili się dzielnie na porannych panelach. Przez cały wieczór na wszystkich ekranach w klubie wyświetlały się logo sponsorów, partnerów i patronów medialnych.

Pamiątkowe statuetki wręczone sponsorom w trakcie wieczornego afterparty.


KONFERENCJA W MEDIACH

Kamil Kurek Prezes KIKE w rozmowie z TVP przedstawił Izbę jako lokalnych polskich operatorów akcentując rodzimy kapitał.

.

Zapowiedzi konferencji pojawiły się w wielu branżowych mediach. Naszymi Patronami Medialnymi byli: Serwis Dziennika Rzeczpospolita rpkom.pl, magazyn CRN, magazyn „telekabel”, magazyn TV-Lider, magazyny wydawnictwa IDG: Computerworld i Networld. Informacja o konferencji pojawiła się w serwisach internetowych TVP oraz w programie informacyjnym TVP INFO.

PODZIĘKOWANIA DLA PATRONÓW MEDIALNYCH

Dziękujemy serdecznie Patronom Medialnym za wsparcie i nagłośnienie XI Konferencji KIKE. To między innymi dzięki Wam odwiedziło nas blisko 400 osób!

.

.

.

ZAKOŃCZENIE

Organizatorzy konferencji i Zarząd KIKE dziękują wszystkim uczestnikom, gościom specjalnym, sponsorom, partnerom, patronom medialnym, za udział w XI Konferencji KIKE. Na wiosnę spotykamy się po raz XII, ale zapraszamy już dziś. Szczegóły odnośnie naszej następnej konferencji, na której z przyjemnością będziemy państwa gościć, pojawią się wkrótce. Tymczasem zapraszamy do galerii podsumowującej fotograficznie XI Konferencję KIKE (niebawem dostępne również materiały video i prezentacje).

.
Zdjęcia dostępne są po kliknięciu grafiki poniżej:

DO ZOBACZENIA!