Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. 3PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 35, rekomendowana przez firmy:Biall-NET Sp.z o.o. oraz Arbelon Sp. z o.o.