Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: HyperNET Sp. z o.o., Harbutowice 770, 32-440 Sułkowice, rekomendowana przez NETMAR Mariusz Wątor  i Inet Centrum Sp. z o.o.