10 stycznia o godz. 10:00 w UKE odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej przy Prezesie UKE zajmującej się problemem kradzieży infrastruktury. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania Grupy Roboczej (08.12.2012) omówione zostały zasady i możliwości współpracy z organami ścigania, a w szczególności z Policją. Przyjęto również harmonogram dalszych prac Grupy i wstępne założenia kampanii informacyjnej.