W poniedziałek 3.04.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. efektywności (GRE) POPC. Nowy, kilkunastoosobowy zespół zajmie się m.in. monitoringiem realizacji projektów dofinansowanych i analizą problemów obserwowanych we wszystkich osiach przygotowując propozycje rozwiązań w działaniu całego POPC, w tym instytucji odpowiedzialnych za Program. GRE jest jedynym zespołem grupującym przedstawicieli wszystkich 3 osi, poza KM POPC. KIKE wspólnie z Mediakomem zgłosiło do prac przedstawicieli beneficjentów z sektora MŚP obejmujących zarówno lokalnych ISP, jak i kablówki.

W imieniu zespołu GRE oraz KIKE prosimy o kierowanie do Izby lub Mediakomu wszelkich obserwacji poczynionych w toku realizacji projektów, a także propozycji usprawnień i rozwiązań dla przyszłych naborów, które mogą zarówno poprawić efektywność projektów finansowanych z POPC. Sprawy dotyczące ściśle 1 osi będziemy oczywiście nadal kierować na spotkania GRSS (Grupy Roboczej ds. sieci szerokopasmowych). Jednak część problemów ma charakter systemowy i nimi zajmie się GRE.