W dniu 25 sierpień 2010 r. w Ośrodku OSiR Polna – Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne przy ul. Polnej 7 A w Warszawie o godzinie 10:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Zarząd KIKE zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w Statucie oraz Regulaminach dotyczących funkcjonowania Organów KIKE.

PROSIMY O PRZYBYCIE NA WALNE LUB –
– WYPEŁNIENIE UPOWAŻNIENIA NA OSOBY Z KANCELARII PRAWNEJ KOROLKO DO UCZESTNICTWA W WALNYM ORAZ WYSŁANIE GO NA ADRES KIKE.