Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. wypełnienie obowiązku sprawozdawczego z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Prezes UKE zachęca przedsiębiorców telekomunikacyjnych do kolejnego testowania funkcjonalności formularzy sprawozdawczych na PUE, które będzie możliwe od 1 do 15 października 2018 r. Poprzednie testy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych odbyły się od 25 lipca do 3 sierpnia 2018 r. W wyniku zgłoszonych uwag wprowadzono na PUE  funkcjonalności związane z ergonomią działania systemu.
Szczegółowe informacje są na stronie UKE.