Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Internet Business System s.c. Jarosław Ufel, Jakub Skowroński z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 109, rekomendowana przez firmy: Akasha.NET Sp. z o.o. i Nette Sp. z o.o.