Informujemy, że dnia 20 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawaodbędzie się XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa dla osoby reprezentanta obecnego na Walnym: kliknij link. Pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data ZWZC: 20 czerwca 2023 r.
Godzina: 11:00
Miejsce:  Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX ZWZC KIKE.

Zarząd KIKE