Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 27 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr ZA2021/IV/2, przyjął w poczet członków Izby firmę:

FIXMAP Sp. z o.o., ul. Progi 1/5, 00-634 Warszawa

Serdecznie witamy w KIKE!