Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. TELESIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Barlickiego 26A, 42-506 Będzin, rekomendowana przez ITCOMP Sp. z o.o. I SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M.LINSCHEID SPÓŁKA JAWNA