Od 1 lipca 2022 r. (już na nadchodzące wakacje) ma obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące
zasady roamingu wewnątrzunijnego – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/612
z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
W związku z wątpliwościami przedsiębiorców telekomunikacyjnych co do stosowania niektórych
regulacji tego rozporządzenia Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził w dniu 26 maja br.
warsztaty związane z wdrożeniem nowych zasad roamingu unijnego. Ponadto UKE opublikowało w dniu 27 maja br. dokument zawierający pytania i odpowiedzi w zakresie wdrażania nowych zasad roamingu wewnątrzunijnego.


Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja BEREC rozpoczął konsultacje wytycznych do wdrażania
ofert hurtowych usługi roamingu wewnątrzunijnego do dnia 25 czerwca br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie BEREC.