Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 20 maja 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/V/1, przyjął w poczet członków Izby firmy:

  1. TELEPROTECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

2. DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK, ul. Wałowa 9 lok 31, 08-110 Siedlce

Serdecznie witamy w KIKE!