Pierwszy w tym roku numer KIKE#NEWS już we wtorek trafi do uczestników 22. Konferencji KIKE. Nasza izbowa gazeta została przygotowana tak, by w jak największym stopniu korespondować z tematami poruszanymi podczas paneli i warsztatów toteż szczególnie dużo miejsca poświęcamy na jej łamach kwestiom finansowym i prawnym.

Artykuł dotyczący kierunku zmian w zakresie wykorzystywania środków unijnych w telekomunikacji; wywiad z Anną Nikodemską-Minotą, pełniącą funkcję dyrektora Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku; tekst Jakuba Woźnego o Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej; najważniejsze rzeczy, które powinni wiedzieć mali i średni operatorzy telekomunikacyjni na temat danych osobowych i RODO; analiza najnowszych zmian w prawie telekomunikacyjnym; problemy jakie pojawiły się w negocjacjach związanych z dostępem do podbudowy słupowej zakładów energetycznych – to tylko część zawartości tego numeru.

W gazecie nie zabrało też informacji o aktualnej działalności Izby, prezentacji naszych najważniejszych gości (aby nikt nie miał problemu z rozpoznaniem ich w kuluarach) i artykułów związanych z technologią. Na ostatniej stronie zaś, tradycyjnie, znajdziecie Państwo aktualną agendę Konferencji.

 

Marek Nowak
redaktor naczelny KIKE#NEWS