Zapraszamy wszystkich członków Izby do zgłaszania uwag i oczekiwań dotyczących nowego produktu finansowego Alior Banku, czyli “pożyczki płynnościowej”, która ma zostać uruchomiona już w kwietniu. 
29 marca Zarząd KIKE spotyka się z przedstawicielami banku, aby skonsultować proponowany kształt tego produktu; naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie go do potrzeb przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przypomijmy – pożyczki płynnościowe mają służyć finansowaniu przede wszystkim a) bieżącej działalności firm, b) VATu, c) kosztów niekwalifikowanych 1.1 POPC. Z uwagi na potencjalnie duże znaczenie tego instrumentu zachęcamy wszystkich zaintresowanych do przesyłania swoich propozycji na adres biuro@kike.pl. Przekażamy je partnerom z sektora bankowego; pożyczki płynnościowe zostaną też omówione podczas prezentacji Alior Banku już za 3 tygodnie, podczas XXII Konferencji KIKE.