Szereg konkretnych, indywidualnych rad dla operatorów telekomunikacyjnych starających się o pożyczkę szerokopasmową będą mogli otrzymać uczestnicy XXII Konferencji KIKE. Specjalne stoisko informacyjne prowadzić będzie między innymi Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE, którego oferta skierowana będzie głównie dla mikro i małych przedsiębiorstw z naszej branży.

Przypomnijmy, że TISE już niebawem, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udzielać będzie pożyczek szerokopasmowych jako drugi już pośrednik finansowy. Kwoty udzielanych pożyczek mogą wahać się pomiędzy 20 tys. a 10 mln. złotych.

Na przygotowanym do tego celu stanowisku pojawią się eksperci Towarzystwa, z którymi możliwe będzie szczegółowe omówienie zasad aplikowania, a także wstępna analiza projektów i wniosków.

Dodajmy, że jest to tylko jeden z elementów Konferencji, na której szczególnie często podnoszone będą kwestie wsparcia finansowego dla ISP.

Ze swojej strony zapewniamy, że TISE podczas konsultacji z KIKE poznało już specyfikę branży telekomunikacyjnej i możliwości optymalnego dla obu stron wdrażania pożyczek. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu proces ten będzie przebiegał sprawnie i efektywnie. Nadszedł czas na przekształcenie tej wiedzy w konkretne wskazówki i umowy.

Zapraszamy na prelekcję TISE w pierwszym dniu XXII Konferencji KIKE oraz na bezpośrednie spotkania i rozmowy w punkcie konsultacyjnym.