Publikujemy Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej przygotowane wspólnie przez KIG, KIGEiT, KIKE, PIIT, PIKE i Mediakom, a skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie prac nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych przedstawionym do konsultacji publicznych w dniu 7 marca 2017 r.

Prace po stronie KIKE prowadzone są w ramach GRTV.